Het is alom bekend dat veranderen en successen vieren hand in hand gaan. Maar op de werkvloer vergeten we dat vaak. Het komt vaak voor dat er maar weinig stil wordt gestaan bij de resultaten die behaald worden. Wanneer ik ernaar vraag, hoor ik vaak “och, het stelt niks voor” of “dat hoort toch gewoon bij mijn werk?” Of “Daar hebben we geen tijd voor gemaakt” Herkenbaar? Ik ben van mening dat het vieren van successen wel degelijk van belang is. Ook omdat werknemers daardoor positief geprikkeld worden.

Het is heel belangrijk om bijzondere momenten te koesteren en te vieren, dat je er met volle teugen van mag genieten en stil te staan bij bepaalde transitiemomenten en dat je daar aandacht aan mag besteden. Stilstaan bij en aandacht maken voor zorgen voor meer verdieping in je werkende leven.
Het vieren van successen zorgt voor:

  • Het vergroten van betrokkenheid
  • Motivatie
  • Het verhogen van productiviteit
  • Het versterken van werkplezier
  • Het creëren van een voedingsbodem voor nieuwe successen

Voorbeelden van successen en mijlpalen die zakelijk gevierd kunnen worden:

  • Overname
  • Fusie
  • Afscheid collega
  • Verhuizing
  • Behalen van Targets, doelstellingen e.t.c.

Hoe help ik bedrijven bij overgangsfases en verandermanagement?

Vaak wordt bij het vieren van iets vergeten dat er ook even stil gestaan mag worden bij het verleden. Ik help organisaties om naar het hele plaatje te kijken, verleden, heden en toekomst. Ik gun organisaties de ervaring om echt even stil te staan bij grote veranderingen en daarom help ik hen die
een transitie doormaken bij dat proces. Ik ga in gesprek om te kijken waar er ruimte voor gemaakt mag worden en ik bedenk samen met de organisatie een bijeenkomst, samenkomst, viering op maat. 

Creatieve workshops: uit het hoofd, met je handen aan de slag. Ik help consultants, organisatieadviseurs, trainers/opleiders en organisatieadviseurs die met hun cliënten/medewerkers aan de slag willen met creativiteit, ik ondersteun hen met het inzetten van creatieve processen in het werk met hun cliënten. Ik word gevraagd omdat ze uit persoonlijke ervaring weten hoe ik te werk ga en ze behoefte hebben aan professionele ondersteuning in hun
eigen werk; ik doe en kan iets wat ze zelf niet kunnen maar wel nodig vinden voor hun cliënten.

Opleidingen en achtergrond:

Ik heb groot creatief vermogen en o.a. een achtergrond in fotografie, ik heb de kunstacademie gedaan, 10 jaar lang mijn eigen bedrijf in fotografie gehad. Ik heb de docentenopleiding aan de HKU gedaan en heb 13 jaar in kunsteducatie gezeten. Ik gaf vakken als Beeldende vorming, Art & Design,
CKV en ik heb een eigen vak opgezet, genaamd Creatief Vermogen, waarbij leerlingen aan hun positief zelfbeeld werkte, omdat ik zag dat er zoveel kinderen onzeker waren over wat ze konden.

Ik heb de Celebrantenopleiding gedaan aan de universiteit van Humanistiek en richt mij nu op het vormgeven van vieringen en bijeenkomsten en op het stimuleren van creativiteit in het bedrijfsleven. 

Voorbeelden van creatieve workshops voor organisaties:

Blind Cobra portret

Tijdens deze workshop spreken we de rechterkant van het brein aan: De creatieve, inlevende kant. We doen een aantal laagdrempelige technieken zodat
medewerkers/clienten in hun creatieve flow te komen. Ze gaan een blind portret maken, geïnspireerd op de beroemde CoBrA kunststroming, bij deze workshop staat humor centraal.

Mini box of treasure:

Medewerkers worden aangespoord om hun gedachten over werk achter zich te laten en om inspiratie te halen uit woord en beeld! Ze gaan in magazines opzoek naar de juiste afbeeldingen en sfeer. Dan kijken ze wat voor thema ze verzameld hebben en gaan ze opzoek naar materiaal uit de vintage koffers en struinen ze naar materiaal wat bij hun eigen thema/ of gezamenlijk thema past, dit samen wordt een mini box of treasure.

Land art & Flower bombs

Deze workshop vindt deels buiten plaats, we gaan de natuur in en gaan met alle natuurlijke elementen die je kan vinden in groepjes een kunstwerk maken. Daarna gaan we binnen verder met het maken van flower bombs: we verstoppen zaadjes in een mengsel van klei en aarde. Als deze
gedroogd zijn kunnen collega’s een guerrilla actie ondernemen in de buurt van het bedrijf. (in het voorjaar) Ze gooien ergens een flower bomb neer waar zij denken dat de plek wat kleur en bloemen kan gebruiken.